88008845, post@f2f.no

Forside bilde 3_Storm

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

Forside bilde 2

Veien videre....

Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem...

F_to_F_logo

Innkalling til årsmøte 2014 i F2F Hordaland

Velkommen til årsmøte i Foreningen 2 Foreldre Hordaland, mandag 15 april 2014 kl 18:30 - 21:00.   Vi holder årsmøtet i lokalene til Batteriet Ve...
Barn og konflik_BT foto

Skaper unødvendige konflikter

Lovverket som fremtvinger interessekonflikter

Mange foreldre strekker seg langt for å gi den andre både god økonomi og medinnflytelse. Andelen med felles omsorgsløsninger utgjør et betydelig flert...
På pappas skulder_300x400

Kampen om barna

Norge er et foregangsland når det gjelder likestilling. Samfunnet ønsker kvinner i arbeid og menn som tar ansvar for barna, men når hjemmene går i opp...
Våre partnere