88008845, post@f2f.no

Forside bilde 3_Storm

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

SosialeMedia-II

F2F's linkbank...

Vet du om en link vi bør legge inn her må du sende oss en e-post (post@f2f.no) med din link så skal vi vurdere den :-)
Hederspris-Karita

F2F Hederspris 2015

Tidl. Barne-/familieminister Karita Bekkemellem

Gratulerer til Karita Bekkemellem med Foreningen 2 Foreldres hederspris 2015. Hedersprisen ble gitt for hennes bidrag til å sette likeverdig foreldre...
MorFarBarn_300x240

Temamøte hos F2F Oslo Akershus

Scandic Victoria Hotell 19. mai kl. 19:00

Foredragsholder er Spes.klinisk psykologi Per Kaald som med sin lange erfaring som sakkyndig vil fortelle hva sakkyndige vektlegger, hva er de opptatt...
Våre partnere