88008845, post@f2f.no

Forside bilde 3_Storm

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

Forside bilde 2

Veien videre....

Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem...

Barn og konflik_BT foto

Skaper unødvendige konflikter

Lovverket som fremtvinger interessekonflikter

Mange foreldre strekker seg langt for å gi den andre både god økonomi og medinnflytelse. Andelen med felles omsorgsløsninger utgjør et betydelig flert...
På pappas skulder_300x400

Kampen om barna

Norge er et foregangsland når det gjelder likestilling. Samfunnet ønsker kvinner i arbeid og menn som tar ansvar for barna, men når hjemmene går i opp...
NRK logo

Brennpunkt 22.4 kl. 21:30 - Skjulte bånd

Professor i barnepsykologi, Willy-Tore Mørch, er bekymret over at hans kollegaer blander rollene når de tar oppdrag i barnevernsaker. Han mener dette ...
Våre partnere