Husk temamøtet tirsdag

F2F Oslo Akershus

Scandic Victoria Hotel (Rosenkrantzgt. 13, nedenfor Stortinget) er stedet for et spennende foredrag om kurset "Fortsatt foreldre"
Foredragsholder er Egil Halleland fra Modum Bad som vil gi råd om hvordan et godt foreldresamarbeid kan opprettholdes etter familiens reorganisering, og han vil relektere sammen med oss på bakgrunn av sin erfaring som både familieterapeut og mekler ved familiekontor.