Høyre-kvinnene tar helt feil!

F2Fs nestleder Rune H. Rækkens debattinnlegg om fedrepermisjon kan du lese i Adresseavisen 25.1.2010, se her