F2F Hederspris 2017 til Grethe Nordhelle - Gratulerer

F2F Hederspris 2017 er tildelt advokat og psykolog Grethe Nordhelle for hennes fremragende arbeid innen familieområdet og sitt fokus på mekling mellom foreldre samt det å forstå og håndtere manipulasjon og høykonfliktsaker på en konstruktiv måte. Hun arbeider for å finne gode løsninger for barn når foreldrene slutter å være kjærester.
Hun er ganske ensom blant psykologene som innser at manipulasjon og "psykopati" kan være et problem i saker om barn da de ”politisk korrekte” ikke har tilstrekkelig kunnskap om problemstillingen. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne overrekte prisen på vegne av Foreningen 2 Foreldre. 
Se begrunnelsen - Klikk her for å se opptak fra utdelingen på YouTube

Hederspris Tore Strømøy_Her og Nå_feb 2014 faksimile_300x200.jpg Hederspris-Karita_401x265.jpg  

Prisvinnere

2014 Tore Strømøy
2015 Karita Bekkemellem
2016 Frode Thuen
2017 Grethe Nordhelle

frode_thuen.jpg  Grethe Nordhelle.jpg