Bedre hjelp ved barnebortføringer

Rapporten om internasjonale barnebortføringer er overlevert til regjering

- Vi tror også det kan gjøres viktig forebyggende arbeid i blant annet familieverntjenesten, særlig i høykonfliktsaker.

Se mer informasjon på departmentets hjemmeside og last ned rapport om saken.