Årsmøte 2017 for Foreningen 2 Foreldre, Hordaland

Årsmøtet planlegges avviklet den 31.01.17

Vi vil med dette minne deg om det forestående årsmøtet for F2F, Hordaland. Årsmøtet er planlagt avholdt tirsdag 31.01.17. Da vi pr. dato ikke har fått bekreftet avtale for lokale vil vi komme tilbake til detaljer om tid og sted i innkallingen som du vil motta senest den 24.01.17.

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på F2Fs sider innen fristen som er fastlagt i organisasjonens vedtekter, § 6. Har du sak(er) som ønskes tatt opp på årsmøtet må styret ha mottatt innkomne forslag innen 17.01.16, jfr vedtektenes § 6.6. Forslag kan sendes på e-post til hordaland-info@f2f.no.

Har du andre ting du ønsker å ta opp med styret før årsmøtet kan du gjerne kontakte meg, eller andre av styrets medlemmer. Kontaktinfo og nyheter finner du på lokallagets sider: http://www.f2f.no/hordaland.98634.no.html.

Valgkomitéen som består av:
Øyvind Bleie, tlf 416 23 236, e-post: oyvible@statoil.com og
Annette Fromm, 458 88 780, e-post: fromm.annette@gmail.com
ønsker kontakt med deg om du er interessert i å arbeide for å gi barn med to hjem trygge familieforhold. Om du ønsker å bidra i vårt viktige arbeid, eller om du ønsker mer informasjon om styrearbeid før du melder ditt kandidatur vil de gjerne høre fra deg. Benytt sjansen om du ønsker å gjøre en innsats i en organisasjon som er viktig for barns oppvekstvilkår! Alle fullverdige medlemmer er valgbare og har stemmerett på årsmøtet. Er du usikker på din medlemsstatus kan du finne informasjon om dette på «Min side».

Styret som ble valgt ved sist årsmøte har hatt god aktivitet for å fremme F2Fs visjon om å skape trygge familieforhold for barn med to hjem, dette er synliggjort ved jevnlige nyhetsoppdatering på F2Fs nettsider og på våre Facebooksider. Styrets arbeid vil og bli dokumentert i årsberetningen som vil bli lagt ved innkallingen til årsmøtet. 

Lokallaget ønsker deg og dine et godt nytt år og velkommen til årsmøtet i januar!

Med vennlig hilsen
John Michal Sørensen
leder, Foreningen 2 Foreldre, Hordaland