Roger

Takk for innsatsen

Æresmedlem

Gratulerer med æresmedlemskap og takk for innsatsen for F2F, Roger Sollied Johansen!

Roger var organisatorisk leder 2003-2005, nestleder 2005-2007, ledet foreningen i perioden 2007-2014.

Nåværende hovedstyre tenkte at maleriet "Kom vi skal hjem" malt av Gørild Bruaset Bræin passer godt til F2Fs nyeste æresmedlem.

 

2016-04-11 Les mer...
Rune Rækken[1]

Fylkeslag-/kontakter

Tillitsvalgte og Hovedstyret møtes på Gardermoen 9. april

Tillitsvalgte samles i løpet av året vi håper det skal la seg gjøre å treffes jevnlig fremover med et par samlinger pr år. Utover verdien av å treffes, dele erfaringer og ha anledning til å drøfte saker med hverandre så er det rimelig at vi får formalisert rammene for både drift, organisering, tildeling av midler til fylkeslag/-kontakter og rutiner for reisekostnader.

2016-03-18 Les mer...
barn foreldre hånd

Temaene kunngjøres fortløpende så følg med...

F2F OA temamøter våren 2016

Hold av følgende datoer (kl. 1900-2100) utover våren:

5. april - Foredragsholder psykiatrispesialist Dag Furuholmen "Hvordan går det med barn som vokser opp uten mannlige forbilder?"

3. mai - Foredragsholdere advokat Renathe Danielsen og psykolog Daniel Horgen Jonsson "Når samlivsbruddet er et faktum"

7. juni - Info kommer...

Foredragsholder forfatter Sølvi Foss vil gjeste oss til høsten (foreløpige datoer for temamøtene er: 6.9 - 4.10 - 1.11 - 6.12)

Vi treffes som alltid på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (nedenfor Stortinget) - ta gjerne med gjester.

2015-11-25 Les mer...
Telefon

Skype 8. mars kl 2100

Fylkeslags-/kontakter

Vi treffes på Skype (har du ikke Skype-profil er det fint om du lager det i god tid før møtet) Møtets varighet: kl. 21.00-22.00 og kan du ikke delta er det fint om du sørger for stedfortreder. Kontakt Sølvi Leander hvis spørsmål eller saker som det er ønskelig å ta opp på møtet.

2016-02-29 Les mer...
familie2

Håndverkeren Kurs og konferansesenter

Seminar om barns rettigheter

7. mars 2016 kl. 12:00 arrangerer Politeknisk forening et seminar blant annet om barns stilling ved foreldrenes samlivsbrudd, barnelovens regulering av barnets rettigheter i slike situasjoner, og det offentliges rett til inngrep i familien hvor foreldre ikke evner å ivareta barnets behov.

2016-03-04 Les mer...
Rune Harald Rækken_400x532

Best Western Airport Hotell Gardermoen

Samling for fylkeslag-/kontakter og HS 9. april

Tillitsvalgte og ressurspersoner samles 9. april og vil treffes jevnlig fremover med et par samlinger pr. år. Utover verdien av å treffes skal erfaringer deles når vi har anledning til å drøfte saker med hverandre og utveksle erfaringer samt at vi får gjennomgått rammene for både drift, organisering, tildeling av midler og rutiner. Aktuelle deltakere har mottatt ytterligere informasjon pr. e-post.

2016-02-29 Les mer...