logo

31. januar 2017 kl, 18.00 - Husk gyldig medlemskap

Årsmøte F2F Oslo Akershus

F2F Oslo og Akershus innkaller til årsmøte 2017 tirsdag 31. januar kl. 18:00 på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (nedenfor Stortinget)

Last ned årsmøteprotokoll

Last ned saksdokumenter inkl. F2F Vedtekter 2015 (oppdatert 31.1.17)

Husk å forny ditt medlemskap - stemmerett forutsetter gyldig medlemskap samt fulle medlemsrettigheter i F2F.

2016-12-29 Les mer...
Julen 2010 web_100x100

Sett barna i fokus i julen

F2F ønsker alle barn og foreldre en god og fredfull jul i to hjem

Alt vi gjør gjennom livet er valg vi selv foretar så det nytter ikke å skylde på eksen. At han eller hun er uegnet som foreldre, eller at barna har det så mye bedre hos den ene av oss etter at samlivsbruddet rammer kun barna, og det er tvilsomt om barna er enige med oss i dette valget. Det er faktisk hver og en av oss som selv en gang har valgt personen som forelder til egne barn. Se video

2016-12-16 Les mer...
logo

5. desember, frivillighetens dag

Takk til alle våre frivillige

F2F takker alle som jobber frivillige for at barn skal sikres trygghet i sine to hjem når foreldrene slutter å være kjærester.

En oppfordring til alle våre tillitsvalgte og ressurspersoner er å legge ut en post på sosiale medier med "jeg er frivillig fordi...".

2016-12-05 Les mer...
Barn og konflik_BT foto

Inviter med deg familie og venner

Spesielt temamøte F2F OA 6. desember

Medlemmer bes invitere med seg familie og/eller venner som spesielle gjester til møtet 6. desember kl. 19:00-21:00 på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13

2016-11-14 Les mer...
Hav

Til refleksjon

Når får barna gode liv

For mange småbarnsfedre kommer det som et sjokk at de kan miste den såkalte fedrekvoten av foreldrepengene hvis mor og far går hver sin vei. Hvis foreldrene ikke blir enige om fordelingen av foreldrepermisjonen, går kvoten til den av foreldrene som barnet har fast bostedadresse hos. Vanligvis er det mor.

Les mer (Fedrelandsvennen aug.2016)

2016-11-10 Les mer...
bruddet nærmer seg_400x267

Vil du virkelig tape rettsaken om barna dine?

Temamøte F2F OA 1.11 kl.19:00

Foredragsholder er advokat Erik Mørch som blant annet relekterer over spørsmålene: Saboterer du din egen sak om dine egne barn? -  Greier du å se det dersom du gjør det, eller må du ha hjelp av andre til å se det? - Vil du egentlig ha slik hjelp eller vet du som mange best selv? - Hva er sakkyndige og dommere opptatt av? - Er det mulig å få dem til å endre oppfatning, selv om de tilsynelatende har bestemt for seg lengst?
Mulighetene finnes, og svarene får du i dette foredraget, så sett av kvelden.

2016-10-24 Les mer...