logo

Velkommen til årsmøte 2016 F2F Oslo Akershus

Velkommen til årsmøte 2016 tirsdag 2. februar kl. 18:00 (Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (nedenfor Stortinget) Saksdokumenter klikk her

Dere kan glede dere til et av advokat Erik Mørchs spennende foredrag "Er forhold mellom voksne og saker om barn rettferdige?"

2015-12-17 Les mer...
barn foreldre hånd

Temaene kunngjøres fortløpende så følg med...

F2F OA temamøter våren 2016

Hold av følgende datoer (kl. 1900-2100) utover våren:

5. april - Foredragsholder psykiatrispesialist Dag Furuholmen "Hvordan går det med barn som vokser opp uten mannlige forbilder?"

3. mai - Foredragsholdere advokat Renathe Danielsen og psykolog Daniel Horgen Jonsson "Når samlivsbruddet er et faktum"

7. juni - Info kommer...

Foredragsholder forfatter Sølvi Foss vil gjeste oss til høsten (foreløpige datoer for temamøtene er: 6.9 - 4.10 - 1.11 - 6.12)

Vi treffes som alltid på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (nedenfor Stortinget) - ta gjerne med gjester.

2015-11-25 Les mer...
Samtale eller møte

Kommunikasjon. Veien til en bedre hverdag?

Velkommen til åpent møte F2F Oslo Akershus 10. november kl. 19:00

Temamøte på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget) på tirsdag 10. november 2015 kl. 19:00-22:00 over temaet kommunikasjon.

Kjenner du noen som vil ha nytte av informasjon om samlivsbrudd så inviter dem gjerne med deg!

2015-11-08 Les mer...
Hederspris-Karita

Tidl. Barne-/familieminister Karita Bekkemellem

F2F Hederspris 2015

Gratulerer til Karita Bekkemellem med Foreningen 2 Foreldres hederspris 2015.
Hedersprisen ble gitt for hennes bidrag til å sette likeverdig foreldreskap på dagsorden. Flott å se at Karitas hjerte fortsatt banker like sterkt for denne viktige saken.
Takk til statsråd Solveig Horne som overrakte hedersprisen på vegne av F2F.

Hederspris-Karita.jpg

Prisen ble delt ut på Scandic Hotel Solli 21. april.

Se omtale i Dagbladet her:

2015-01-14 Les mer...
familie_bro_bla_himmel_host_mor_far_barn

Bli med på hyggelige aktiviteter for store og små i Oslo Akershus

Samværshelg, hva skal vi finne på?

Dette spørsmålet stiller mange medlemmer seg. Derfor ønsker Foreningen 2 Foreldre (F2F) i Oslo Akershus å starte aktivitetsgrupper for barn og samværsforeldre.

Tanken er at foreldre som har barn som går på skole eller i barnehage andre steder enn der samværsforeldrene bor, kan treffes til felles aktiviteter når foreldre og barn møtes i helgene, gjøre aktiviteter som passer for barnas ulike alderstrinn. Gjennom dette vil barna få flere venner hos samværsforelderen og alle får muligheten til å etablere relasjoner og utvide vennskapskretsen.

2014-09-20 Les mer...
MorFarBarn_300x240

Hvordan unngå langvarig konfliktfylt foreldreskap?

Hvordan sikre at alle barn blir godt ivaretatt av begge foreldre etter samlivsbrudd?

VELKOMMEN til temamøte hos F2F Oslo Akershus 3.6 kl. 18:30

Hva skal til for at familiekontor, barnevern, rettsapparat og alle som bistår i avgjørelser om barn og familier etter samlivsbrudd, skal kunne gi alle barn som trenger det nødvendig og riktig hjelp?

Temaet denne gangen tar utgangspunkt i intervjuet med advokat Erik Mørch i Nettavisen og hans erfaringer fra familiesaker med barn involvert. F2F inviterer til temamøte på Rica Victoria Hotell med dialog og diskusjon etter en kort innledning om hva som skal til for å utvikle et godt system som forebygger konfliktfylte familiesaker etter samlivsbrudd. Saker som gjør tusenvis av norske barn og unge utrygge og ofte skaper langvarige skader for dem. Se intervjuet og relaterte saker nedenfor.

2014-05-29 Les mer...